Menu

      Polecane strony
      Aktualności
14.03.2023 r.
15.10.2022r03.11.2021r17.01.2017r

ZAWIADOMIENIE
____

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszalnicy zawiadamia wszystkich członków OSP oraz MDP, że w dn 25.01.2017 r. (sobota) o godzinie 15:3000 w Remizie OSP Mszalnica odbędzie się zebranie sprawozdawcze OSP MSZALNICA.

Porządek Zebrania:
____1. Otwarcie zebrania.
____2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
____3. Przyjęcie porządku zebrania.
____4. Sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej.
____5. Przedstawienie projektu planu działalności i projektu planu finansowego na rok 2012.
____6. Dyskusja.
____7. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
____8. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
____9. Wolne wnioski.
____10. Podjecie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
____11. Zakończenie zebrania


Prosimy o niezawodne przybycie na zebranie w mundurach galowych18.06.2013

Szablon by