Menu

      Polecane strony
      Ogłoszenia
Ogłoszenia____ OSP MSZALNICA to stowarzyszenie wspierające służby ratownicze, m.in. podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, powołane do służby społeczeństwu.

Teraz masz szanse dołączyć do nas!!!

Jeżeli jesteś:

  • osobą aktywną
  • lubisz współpracować z innymi
  • podejmujesz nowe wyzwania
oraz chcesz
  • działać na rzecz OSP i nieść pomoc innym
  • brać udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zawodach sportowo pożarniczych
  • poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne umiejętności
  • poznać wielu ciekawych ludzi
to OSP Mszalnica daje Ci właśnie taką możliwość!

Kandydat do OSP Mszalnica musi spełniać wymienione poniżej wymagania:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- mieć ukończone 18 lat,
- odznaczać się dobrymi warunkami zdrowotnymi,

Ponadto:

- korzystać w pełni z praw publicznych,
- być niekarnym za przestępstwo popełnione umyślnie.

U w a g a !!

____ Tę propozycję kierujemy także do młodzieży zarówno dziewcząt jak i chłopców w wieku od 12 lat. Dla młodych strażaków będzie to jak najbardziej nowa forma spędzania czasu wolnego. Podczas szkoleń i ćwiczeń dla małych strażaków, najlepszym proponujemy udział w zawodach sportowo pożarniczych a także udział w konkursach wiedzy pożarniczej.

Aby przystąpić do OSP Mszalnica należy wypełnić ankietę i wysłać ją na adres e-mail:

Ankieta dla młodzieży od lat 12 [pobierz]

Ankieta dla osób powyżej 18 roku życia [pobierz]

Szablon by