Menu

      Polecane strony
      KSRG


Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

___ Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym funkcjonuje:

    - 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
    - 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
    - 5 zakładowych straży pożarnych,
    - 2 zakładowe służby ratownicze,
    - 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

___ Elementami systemu są m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe,Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Nasza Jednostka

___ Ochotnicza Straż Pożarna została włączona do krajowego systemu KSRG na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP Nr 25/28/KSRG z dnia 20 czerwca 1997 roku. Uroczystego przekazania dokumentu dokonali: ówczesny Z-ca Komenda Rejonowego PSP w Nowym Sączu asp. sztab. Józef Zygmunt i pracownik Komendy kpt. Marian Marszałek.
GALERIA ZDJĘĆ

Szablon by